acropolis-48-parthenon.jpg

Southwest corner of the Parthenon.

[Back][Up][Next]